Zdravotnictvo

ukážka zariadení v zdravotnníctve

Nemocnice a nemocničné zariadenia

Pomôžeme Vám vyriešiť problém, pranie zdravotníckej bielizne podľa posledných poznatkov tak, aby boli splnené aj tie najprísnejšie hygienické predpisy a normy pri rešpektovaní ekologických a ekonomických parametrov. 
  • Fakultná nemocnica Motol
  • Fakultná nemocnica Brno
  • UN Bratislava, Petržalka
  • Psychiatrická liečebňa Plešivec
  • Nemocnica Stará Ľubovňa
  • Nemocnica Bardejov