„Sme presvedčení, že len vysokou špecializáciou a individualizáciou potrieb zákazníkov sme schopní poskytovať tie najlepšie služby“

Profil firmy

         Firma Pragoperun spol. s r. o. so sídlom v Prahe bola založená v roku 1991 a stala sa tak prvou súkromnou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti práčovníckych technológií a ďalšieho práčovníckeho vybavenia vo vtedajšom Československu. Zakladajúcimi členmi boli ľudia, ktorí de facto celú svoju profesnú kariéru zasvätili práčovníckej prevádzke.

         Od samotného počiatku sa spoločnosť Pragoperun, na rozdiel od mnohých konkurenčných firiem, venovala výhradne servisnej činnosti a predaju práčovníckeho zariadenia v oblasti priemyselných práčovní. V tomto období Pragoperun rovnako úspešne nadviazal prvé významné obchodné kontakty s poprednými zahraničnými výrobcami s cieľom sprístupniť nové moderné technológie domácim zákazníkom tak, aby boli konkurencieschopní na trhu európskeho hospodárskeho priestoru. Výrazným medzníkom vo vývoji spoločnosti bol teda rok 1994, kedy sa firme podarilo získať výhradné zastúpenie najvýznamnejších výrobcov práčovníckej techniky – Herbert Kannegiesser GmbH a Alliance Laundry s.r.o – Brand – IPSO. Vďaka tomu môžeme svojim zákazníkom ponúknuť vysoko profesionálne služby, konkurenčné ceny a nadštandardné podmienky.

          V roku 2004 bola založená dcérska spoločnosť Pragoperun SK s. r. o. s 80% podielom Pragoperun, spol. s r. o. a 20% podielom Milana Žarnovického, ktorý je konateľom spoločnosti Pragoperun SK s. r. o., čím sa naše služby v oblasti práčovníckej technológie rozšírili aj o slovenský trh.

         Zákazníci u nás nájdu komplexnú starostlivosť – od poradenstva a projektovania, cez dodávanie a montáž strojov, školenia obsluhy, údržbu a servis až po dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu spolu so zabezpečením financovania. Sme presvedčení, že len vysokou špecializáciou a individualizáciou potrieb zákazníkov sme schopní poskytovať tie najlepšie služby.

Milan Žarnovický, konateľ spoločnosti

Samuel Valúch, servisný technik

Darina Nagyová, administratívny pracovník