Referencie

Sociálna sféra 

 • Domov dôchodcov, Bardejov
 • Domov dôchodcov, Skalica
 • Domov dôchodcov, Čáslav
 • Domov dôchodcov, Rohov
 • Domov dôchodcov Sklenárová, Bratislava
 • Ústav sociálnej starostlivosti Karla Boromejského, Praha
 • Ústav sociálnej starostlivosti Marianum, Opava

Priemysel

 • US STEEL, Košice
 • Volkswagen, Bratislava
 • Jadrová vyradovacia spoločnosť, Jaslovské Bohunice
 • CT Vibration Controll Slovakia, Dolné Vestenice
 • Sallesianer Miettex Chemung
 • Fišer Hradec Králové
 

Zdravotníctvo

 • Fakultná nemocnica Motol
 • Fakultná nemocnica Brno
 • UN Bratislava, Petržalka
 • Psychiatrická liečebňa Plešivec
 • Nemocnica Stará Ľubovňa
 • Nemocnica Bardejov
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 
 • Nemocnica Revúca

Ubytovacie a stravovacie zariadenia 

 • Hotel Imperia, Ostrava
 • Hotel Hilton, Praha
 • Kúpele Lúčky
 • Hotel Hubert, Nové Zámky

Komerčné práčovne 

 • Práčovňa Stuhl s.r.o., Trnava – od roku 2015 Lavaton s.r.o.
 • Práčovňa Worldcolour, Trenčín
 • Práčovňa PAČ, Nitra
 • Práčovňa Renatex, Ostrava
 • Práčovňa Kyselý, Vlašim
 • Práčovňa Hammerl, Malacky 

Iné

 • Športové centrum BABYLON, Liberec
 • MVSR- policajná akadémia, Bratislava